Housing marketNews Anne Fleur Kolthof 20 maart 2023

Building a better life: Too Field

Soon, 101 homes will be realised from Van Wijnen's Housing Factory. We were allowed to see with our own eyes what these homes will look like and how production works.

Looking back on a day full of inspiration! Indeed, we visited Van W ijnen's Housing Factory with various partners from the Eindhoven region, including: Municipality of Eindhoven, Woonstichting 't huis, Trudo, Intereseting Vastgoed, Vesteda, vb&t Makelaars and vb&t Groep.

Soon, 101 homes will be realised from Van Wijnen's Woningfabriek. We were allowed to see with our own eyes what these homes will look like and how production is carried out.

Te Veld in Eindhoven offers new places to live

In Eindhoven North, located between Castiliëlaan and Huizingalaan, there is a new residential area: Buurtschap te Veld. It means 'living together in green'.

This is a new and contemporary interpretation of a neighbourhood. Residents here are connected with each other and with the landscape. Commissioned by the municipality of Eindhoven, Van Wijnen is building 101 temporary homes here for a period of 30 years.

Housing shortage

That's where we come in!

Architecture and urban planning play a major role in the meeting and interconnection of the community. We attach extra importance to this in the form of a community feeling: think specifically of seating elements, old oak trees and views of land where there is room for children to play. In this way, together with our stakeholders, we encourage social interaction.

Innovative, nice neighbourhood

The neighbourhood consists of different 'rooms', each with its own innovative character. We like to add an innovative product to this: the houses whose shell is prefabricated and made of concrete with 65% less CO2 emissions.

The natural and wooden finishes are highly durable, blending seamlessly into the environment. The houses are re-mountable, making them relocatable after 30 years. Delivery comes with a disassembly plan, ensuring repositioning.

Would you like to live here? Then approach one of our new-build estate agents.

Living in a green environment

Did you know that a green living environment significantly improves your health? The focus is on outdoor experiences for residents. A large glass front in the living room and kitchen. This gives an outdoor feeling indoors too.

At the entrance and garden side there will be a wooden veranda where people can gather and sit comfortably to eat, for example. Green planting will be added to the gallery. Sustainable living is also considered by integrating the heat pump into a compost bin.

How sustainable is sustainable?

nl:<p>Terugkijkend op een dag vol inspiratie! Wij bezochten namelijk de <strong>Woningfabriek van Van Wijnen</strong> met diverse partners uit regio Eindhoven, waaronder: Gemeente Eindhoven, Woonstichting ‘t huis, Trudo, Intereseting Vastgoed, Vesteda, vb&amp;t Makelaars én vb&amp;t Groep. <br><br>Binnenkort worden er 101 woning gerealiseerd uit Woningfabriek van Van Wijnen. We mochten met onze eigen ogen aanschouwen hoe deze woningen eruit komen te zien en hoe de productie in zijn werk gaat.</p><p><img src="/images/985cb7" alt="Te Veld project Eindhoven (4).jpg"></p><h2><strong>Te Veld in Eindhoven biedt nieuwe woonplekken</strong></h2><p>In Eindhoven Noord, gelegen tussen de Castiliëlaan en de Huizingalaan, ligt een nieuw woongebied: Buurtschap te Veld. Het betekent ‘samenwonen in het groen’.</p><p>Hier wordt een nieuwe en eigentijdse invulling gegeven aan een buurtschap. Bewoners zijn hier verbonden met elkaar en met het landschap. In opdracht van de gemeente Eindhoven bouwt Van Wijnen hier 101 tijdelijke woningen voor een periode van 30 jaar.</p><h2>Woningnood</h2><p><strong>Daar spelen wij op in!</strong></p><p>De architectuur en stedenbouw spelen een grote rol in het ontmoeten en de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap. Hier hechten we extra veel waarde aan in de vorm van een community gevoel: denk specifiek aan zitelementen, oude eikenbomen en uitzicht op grond waar ruimte is voor spelende kinderen. Hiermee stimuleren we samen met onze stakeholders sociale interactie.</p><p><img src="/images/28eda0" alt="Te Veld project Eindhoven (1).jpg"></p><h2>Innovatieve, fijne wijk</h2><p>De wijk bestaat uit verschillende ‘kamers’, met elk zijn eigen innovatieve karakter. Wij voegen hier graag een innovatief product aan toe: de woningen waarvan het casco is geprefabriceerd en vervaardigd uit beton met 65% minder CO2 uitstoot.</p><p>De natuurlijke en houten afwerkingen zijn zeer duurzaam, passen naadloos in de omgeving. De woningen zijn re-montabel, waardoor ze na 30 jaar te verplaatsen zijn naar een andere locatie. De oplevering is voorzien van een demontageplan, waardoor herpositionering wordt gegarandeerd.</p><p>Wil jij hier wonen? Benader dan één van onze <a target="_blank" href="mailto:nieubouw@vbtmakelaars.nl"><strong>nieuwbouw makelaars.</strong></a></p><h2>Wonen in een groene leefomgeving</h2><p>Wist jij dat een groene leefomgeving je gezondheid aanzienlijk bevordert? De aandacht wordt gevestigd op buitenbeleving voor bewoners. Een grote glazen pui in de woonkamer en keuken. Dit geeft binnenshuis namelijk ook een buitengevoel.</p><p>Aan de entree en tuinzijde komt een houten veranda waar men samenkomt en comfortabel kan zitten op bijvoorbeeld te eten. De galerij wordt voorzien van groene beplanting. Er wordt ook aan duurzaam leven gedacht door de warmtepomp te integreren in een compostbak.</p><p><img src="/images/e7e3ac" alt="Te Veld project Eindhoven.jpg"></p><h2>Hoe duurzaam is duurzaam?</h2><ul><li><p>Curculaire woningen: losmaakbaar, re-montabel en herbruikbaar.</p></li><li><p>Realisatie door gebruik van beton (duurzaam)</p></li><li><p>All-electric woningen</p></li><li><p>Vervaardigd in CO2 neutrale fabriek</p></li><li><p>Zonnepanelen en ventilatiesysteem die warmte terugwint.</p></li><li><p>Luchtwaterwarmtepomp en vloerverwarming</p></li><li><p>De stroom wordt opgewekt via zonnepanelen en de woningen hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De verwarming en koeling wordt verzorgd door een luchtwaterwarmtepomp en vloerverwarming</p></li><li><p>Dashboards waardoor bewoners energiezuinige prestaties van de woningen goed kunnen volgen</p></li><li><p>Water vanuit hemelwaterafvoeren gaat naar individuele regentonnen</p></li><li><p>Natuurlijke impulsenergie</p></li><li><p>Houten gevels</p></li></ul>

 • Curcular housing: detachable, re-mountable and reusable.

 • Realisation using concrete (sustainable)

 • All-electric homes

 • Manufactured in CO2-neutral factory

 • Solar panels and ventilation system that recovers heat.

 • Air-water heat pump and underfloor heating

 • Electricity is generated by solar panels and the houses have a balanced ventilation system with heat recovery. Heating and cooling is provided by an air-water heat pump and underfloor heating

 • Dashboards allowing residents to closely monitor energy efficiency performance of the homes

 • Water from rainwater drains goes to individual rain barrels

 • Natural impulse energy

 • Wooden facades

terug naar overzicht

Our customers rate us 9 out of 10!

Bij vb&t Makelaars staan jouw wensen altijd voorop. Daarom worden we door onze klanten beoordeeld met een 9,3 Benieuwd waarom? Bekijk de beoordelingen.

Klantbeoordelingen

Op de hoogte blijven van ons woningaanbod?

Maak een account en ontvang van ons per e-mail updates met voor jou relevant woningaanbod.

Create a search profile