Privacy- en cookieverklaring vb&t Makelaars

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 22 juli 2021.

Bij vb&t Makelaars verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij u op de hoogte van wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat wij:

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik maakt van onze website en dienstverlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

Contact opnemen

Wanneer u een e-mail of chatbericht stuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, die wij maximaal één keer per maand mailen. In deze nieuwsbrief leest u het woningaanbod, nieuws en artikelen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief met uw toestemming. Wij bewaren uw e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief totdat u zich hiervoor uitschrijft. U kunt zich op ieder gewenst moment voor de nieuwsbrief uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de hiervoor bestemde link te klikken.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 8 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

vb&t Makelaars deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Instagram, Facebook, Youtube en LinkedIn. Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten of om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media websitepagina’s. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. vb&t Makelaars gebruikt cookies om:

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies (cookiebanner). Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

vb&t Makelaars neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij kunnen de volgende cookies gebruiken:

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via fg@vbtgroep.nl.

Onze klanten geven ons een 9!

Bij vb&t Makelaars staan jouw wensen altijd voorop. Daarom worden we door onze klanten beoordeeld met een 9,2 Benieuwd waarom? Bekijk de beoordelingen.

Klantbeoordelingen